Návrh firemního loga a jednotný vizuální styl

Každé firemní internetové stránky začínají u kvalitního loga. Návrh loga lze řešit samostatně, lépe však včetně potřebných aplikací na vizitky, hlavičkové papíry, firemní tiskoviny a reklamní předměty. K logu je možné vytvořit i grafický manuál jednotného vizuálního stylu tzv. corporate identity, který následně slouží k zajištění ucelené vizuální prezentace firmy.

Logo a CI pro obec Bílovice nad Svitavou

Koncepce návrhu loga vychází z kombinace písmen „B“ a „n“, kde jejich spojením vznikne jak písmeno „S“, tak symbol řeky protékající mezi nimi. Logo tedy symbolizuje prostřednictvím iniciál BnS jak název obce Bílovice nad Svitavou, tak i krajinu, jejíž je řeka Svitava dominantní součástí. Logo se objevuje na všech obecních materiálech a na Bílovickém zpravodaji.

Logo a CI pro bistro Boo Burger

Logo vzniklo jako pečeť kvality a jedinečnosti tohoto bistra. Logo doplňují piktogramy jednotlivých produktů, které tvoří grafické prvky na tapetách v interiéru, na tiskovinách nebo internetové prezentaci.

Další logotypy